بررسی رابطۀ سمبولیسم و شطح بر پایه شرح شطحیات روزبهان بقلی با رویکرد تحلیلی - توصیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حکمت هنر دینی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

گاه دیده می‌شود که شطحیات عارفان مسلمان با مکاتب برآمده از سمبولیسم ادبی یکسان انگاشته می‌شود. این جستار تلاش می‌کند در آغاز، این یکسان‌انگاری را بررسی و رخنه‌های موجود در آن را آشکار کند. سپس، از طریق تحلیل معنای سمبولیسم و شطح، بیان عناصر بنیادین هر کدام، و مشخص ساختن رابطه آن دو با یکدیگر به وجوه تمایز و تشابه آنها دست یابد، چه دستیابی به آن وجوه است که از آمیختگی شطح صوفیانه با سمبولیسم ادبی و مکاتب برآمده از آن مانع خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytic-Descriptive Approach to the Relation of Symbolism and Ecstatic Utterance based on Ruzbehan Baqli’s Commentary on Ecstatic Utterances

نویسنده [English]

  • Ebrahim Bazargan
Ph. D. student of wisdom of religious art, University of Religions and Denominations
چکیده [English]

Ecstatic utterances of mystics are sometimes identified with schools originated from literary symbolism. This study is an attempt to examine this identification and show its flaws. It goes on to analyze the meaning of symbolism and ecstatic utterance, explain the fundamental elements of each of them and finally identify the relation of these two with determining their similarities and differences. For it is through ascertaining such features one can avoid confusing ecstatic utterance of Sufis with literary symbolism and resulting schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bowdler
  • Ruzbehan Baqli
  • symbolism
  • ecstatic utterances
  • Mallarme