یکسانی حقیقت وجود و واجب‌الوجود از نظر ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

ملاصدرا، مانند دیگر فیلسوفان، حقیقت وجود یا «وجود بما هو وجود» را موضوع فلسفه می‌داند. حقیقتِ وجود متن و واقعیت خارجی است، که ملاصدرا اصالت آن را ثابت می‌کند. وی در جای‌جای فلسفه خود خصوصیاتی برای این حقیقت ذکر می‌کند و بنیان مباحث فلسفی را بر آن بنا می‌نهد. نکته قابل توجه آن است که با مقایسه این خصوصیات با ویژگی‌های واجب‌الوجود، مشخص می‌شود که مراد ملاصدرا از حقیقت وجود همان واجب‌الوجود است. بر این اساس، درست است که موضوع فلسفه موجود بما هو وجود یا همان حقیقت وجود است ولی با توجه به خصوصیات واجب و یکسانی آن با حقیقت وجود، می‌توان پی برد تمامی بحث‌های فلسفه صدرا، در حقیقت، حول واجب‌الوجود است و گویا وجودی غیر از این وجود تحقق ندارد و سایر موجودات به واسطه ‌حقیقت وجود محقق هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity of Reality of Existence with Necessary Being in Sadra’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Mohsen Qumi 1
  • Hessamodin Sharifi 2
1 associate professor of Baqir al-Ulum University,
2 ph. D. student of philosophy in Baqir al-Ulum University
چکیده [English]

Mulla Sadra like other philosophers regards reality of being or being qua being as the subject-matter of philosophy. Reality of being is the same as external reality itself which he proved its primacy and priority. Throughout his philosophy he listed the properties of this reality upon which he based his philosophical arguments. It is worth noting that by making comparison between these properties and attributes of God one can easily realize that reality of being in Sadra’s view is the same as Necessary Being. Therefore, it is true that subject-matter of philosophy is being qua being or the very reality of being, but in view of the identification of attributes of Necessary Existence with those of reality of being we can conclude that all philosophical debates of Sadra have indeed centered on the Necessary Being as if there were no being in reality other than God with whom all other existents have their own realization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Necessary Being
  • reality of being
  • unity of being
  • simplicity of being
  • Presential Knowledge
  • the Foremost among theosophers