ریشه‌یابی انسان کامل در روایات شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

چکیده

یکی از مباحث مهم در انسان‌شناسی‌عرفان اسلامی بحث انسان کامل است. چنین انسانی با سیر و سلوک معنوی به غایت قصوای خلقت آفرینش راه یافته و مظهر تام اسم جامع حق در عالم ملک شده است. او انسانی ‌یگانه است که در عصر خود بی‌نظیر و آیینه تمام‌نمای حق، واسطۀ ملک و ملکوت، و خلیفه ‌الله بر روی زمین است و در جمیع کمالات خداگونه شده است؛ او که عالم هستی به محوریتش می‌چرخد و با نبودنش جهان هستی دچار اضطراب و اضمحلال می‌شود. نوشتار پیش رو بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد: برای شناخت انسان کامل از روایات از چه کلیدواژه‌هایی‌ می‌توان استفاده کرد؟ نگارنده در دستیابی به پاسخ احتمالی این پرسش، واژگان امام، حجت خدا، خلیفه ‌الله، یگانۀ روزگار، قطب عالم، واسطۀ فیض و مانند آنها را کلیدواژه‌های قابل جستجو می‌داند و مصداق کامل این نوع انسان را پیامبر خاتم(ص)، امامان معصوم(ع) و در عصر حاضر امام عصر(عج) می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of Perfect Man in Shiite Hadiths

نویسنده [English]

  • Asadollah Kordfiroozjae
assistant professor of Imam Sadiq Research Academy
چکیده [English]

Study of perfect man is one of the prominent themes in humanology of Islamic mysticism. Through his spiritual journey he attains the final end of creation and becomes the complete manifestation of God’s all-comprehensive Name in the world of kingdom. He is single of his age and perfect mirror of the Truth, acting as mediate between the angelic world and the world of kingdom. He is vicegerent of God on earth embodying all His perfection. The whole universe centered on him and with his absence it becomes trembled and crumbled. The present article is to answer the question of the keywords used for perfect man in Shiite hadiths. In responding the question the author suggests such possible keywords as Imam, proof of God, vicegerent of Allah, the Single of the age, Pole of universe, mediate of emanation, and the like in searching hadith collections. The perfect embodiment of this sort of man is holy Prophet of Islam and infallible Imams including the last living Imam Mahdi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfect Man
  • all-inclusive Name
  • order of being
  • Ahl al-Bayt
  • divine vicegerency