دین، تجربه دینی و تجربه عرفانی از نگاه سیدحیدر آملی و ویلیام جیمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد فلسفه دین، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف نهایی دین نورانی شدن انسان در پرتو معرفت و قرب به حق و حقیقت است. گوهر دین حقیقت است و طریقت و صدف دین شریعت است. از نگاه سیدحیدر آملی، هدف عالی دین همانا توحید و، به تعبیر اهل معرفت، رسیدن به مقام «فنای فی الله» است. از نگاه ویلیام جیمز، دین با ژرف‌ترین لحظات شخصی فرد و، در عین حال، با کانون خودِ واقعیت در ارتباط است. دراین مقاله برآنیم که پس از بررسی نظریات این دو فیلسوف درباره دین، به تطبیق و مقایسۀ تجربۀ عرفانی و تجربۀ دینی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Religion in Viewpoints of Sayyed Heydar Amoli and William James

نویسندگان [English]

  • Hossein Masoum 1
  • Farzana abaslou 2
1 faculty member of Pardis Farabi Tehran University
2 postgraduate student of Pardis Farabi Tehran University
چکیده [English]

The ultimate aim of religion is to illumination of human being in light of knowledge and proximity to God. The truth and Path constitute the kernel of religion and Sharia its shell.
To Sayyed Heydar Amoli the supreme purpose of religion is monotheism and in terms of the People of gnosis the attainment of the status of “annihilation in Allah”.
In James’s view religion deals with the most profound moment of individuals and at same time is concerned with the very center of reality. The present article is an attempt to examine the views of these two philosophers on religion and make a comparison of their ideas on mystical and religious experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • religious experience
  • Mystical Experience
  • Sayyed Heydar Amoli
  • William James