سلوک عارفانه در سنت استاد و شاگردی فتوت‌نامه‌ها و تأثیر آن بر خلاقیت هنرمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشجوی دکترای حکمت هنر

چکیده

آیین فتوت شیوه‌ای بوده که اصحاب صنایع و هنرها در فرهنگ دیرینه ایرانی اسلامیِ این مرزوبوم از آن برای سلوک در طریق حق و تربیت شاگردان و هنروران استفاده می‌کرده‌اند. این شیوه که با آیین‌های مشابهی در ژاپن، اروپای قرون وسطا و هند قابل تطبیق است سبب خلق آثار برجسته هنری و تربیت هنرمندانی بزرگ شده است.
در این مقاله، تلاش شده است تا ضمن بررسی و نگاهی به اصول و شیوه‌های سلوک در این حلقه‌ها و گروه‌ها، به تأثیر آن در خلق هنری و تعالی صنایع مذکور پرداخته شود.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical Journey in the Master-Disciple Tradition of Letters on Chivalry and its Impact on Creativity of Artist

نویسندگان [English]

  • Sayyed Razi Mousavi Gillani 1
  • Muhammad Shakibadel 2
1 faculty member of University of Religions and Denominations
2 Ph. D. student of wisdom of religious art
چکیده [English]

The tradition of chivalry has been used by the masters of artifact and arts in ancient culture of Islamic Persia as a way to cultivate spiritual journey to the Truth and train pupils and art-practitioners. This method which can be compared with similar practices in Japan and mediaeval Europe has prompted the creation of many prominent works of art and the training of great men of art.  It is attempted in the present article to examine the principles and methods of conduct in these cycles and groups and their impact on the production of art and transcendence of relevant artifacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chivalry
  • letters on chivalry
  • creation of artwork
  • master
  • adept
  • Mystical journey