بررسی برخی از ریشه‌های دین‌گریزی و ارائۀ راهکارهای جلوگیری از آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم

چکیده

این پژوهش در پی آن است تا نگاهی ویژه به برخی ریشه‌های دین‌گریزی داشته باشد و آنگاه، پس از بیان هر عامل، راهکاری مناسب برای مقابله را تبیین یا بدان اشاره نماید.
نگارنده، نخست، به مفهوم‌شناسی دین می‌پردازد و، سپس، نفوذ روشنفکری، نفوذ اندیشۀ خردورزی و علم‌گرایی صرف، القای معنویت‌های دروغین، و ضعف نظام آموزشی را مهم‌ترین عامل دین‌گریزی می‌شمارد و راهکار مقابله را، به‌ترتیب، تبیین دین واقعی و واقعیت دین و پاسخگویی به شبهات روشنفکری، تبیین درست رابطۀ عقل و وحی و نیز بیان صحیح نقش علم در پیام وحی، تبیین مبانی معنویت اصیل، و ارتقای شایستگی‌های آموزشی در سه سطح فردی، سازمانی و راهبردی می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Roots of Impiety and Solutions for their Avoidance

نویسنده [English]

  • Mahmoud Pakeeza
faculty member of Imam Sadeq Research Academy
چکیده [English]

The article is to draw close attention to some roots of impiety and then offer proper solutions for confrontation. The author attempts to give a conceptual explanation for piety and then refers to influence of intellectuality, extremist rationality and scientism, suggestion of false currents of spirituality and weakness of educational system as among the most important elements of impiety. In order to confront these threats, one should respectively explain the true piety and real image of faith by responding the doubts raised by intellectuals, explain properly the relation of reason and revelation as well as elucidate the role of science with respect to revealed message and principles of genuine spirituality, and finally promote the educational competencies in three individual, organizational and strategic levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faith
  • intellectuality
  • pure rationality
  • Scientism
  • Spirituality
  • parameterization
  • education system