سازگاری مجازات با کرامت بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

«حق» مفهومی فلسفی است که از مقایسۀ صاحب حق و هدف مطلوب یا مقصد متناسب انتزاع می‌شود؛ این مفهوم به معنای شایستگی است. انسان دارای دو نوع کرامت تکوینی و اکتسابی است، زیرا دارای کمالات تکوینی و اکتسابی است؛ به ازای مقدار کرامتی که هر انسان دارد حقوقی برای او ثابت می‌شود؛ ارتکاب جرم سبب از دست دادن مقداری کرامت می‌شود. بنابراین، مجازات انسان مجرم حتی در شدیدترین درجه (مجازات مرگ) با کرامت موجود در او منافات ندارد. بر اساس معارف اسلامی، مسئولیت تشخیص جرم و تعیین مجازات متناسب با آن بر عهدۀ خدای متعال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compatibility of Punishment with Human Dignity

نویسنده [English]

  • Muhammad Hussein Talibi
associate professor in Research Institute of Hawzah and University
چکیده [English]

“Right” is a philosophical concept abstracted from a relation between its possessor and desired purpose or appropriate objective. This concept means competency. Man is of two sorts of ontological and acquired dignity. The rights of a given man can be defined in accordance with the dignities he obtains. To commit a crime is to lose a degree of dignity. Therefore, punishing criminal even in the most severe way (capital punishment) is not incompatible with human dignity. According to Islamic teachings the task of ascertaining guilt and an appropriate punishment for it is solely reserved for God the Exalted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • ontological dignity
  • acquired dignity
  • guilt
  • punishment