بررسی تطبیقی آموزۀ نجات در ادیان الهی با تأکید بر مذهب تشیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم

2 دانشجوی دکتری رشته تفسیری تطبیقی دانشگاه قم

چکیده

نجات‌بخشی ادیان اصطلاحی است غالباً ناظر به معنای رستگاری اخروی؛ سخن بر سر آن است که از نظر ادیان آسمانی چه کسانی می‌توانند از آتش دوزخ رهیده، اجازۀ ورود به بهشت را کسب نمایند. آیا این ادیان تنها پیروان خود را اهل سعادت و بهشت می‌دانند یا برای پیروان دیگر ادیان نیز سهمی از بهشت قایل‌اند؟
از گذشته‌های دور رویکرد پیروان هر یک از ادیان در این مسئله عموماً رویکردی منحصرگرایانه بوده است؛ ارباب ادیان، هر یک، تنها پیروان خود را شایستۀ نجات دانسته و برای دیگران سرانجامی دوزخی ترسیم نموده‌اند.
این نوشتار، نخست، نجات‌بخشی را از دریچۀ باور زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بررسی نموده، سپس،‌ به طور ویژه دیدگاه مکتب تشیع را در این باره به بحث گذاشته است. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Doctrine of Salvation in Revealed Faiths with an Emphasis on Shiism

نویسندگان [English]

  • Mahdi Azizan 1
  • Hassan Sajjadpur 2
1 assistant professor in Imam Sadeq Academy of Islamic Sciences of tent
2 Ph. D. student in comparative exegesis in Qom University
چکیده [English]

The notion of salvation in faiths is mostly related to human salvation in hereafter, which deals with the question as who are to be saved from hell fire and who are to be allowed to enter Paradise. This otherworldly happiness is limited to the believers of one of these faiths or in larger scale others can also have a share in heavenly felicity. Traditionally the followers of each of revealed faiths have generally taken exclusivist approach to the question of salvation. People of these religions have each regarded the believers in their own faith as worthy of salvation and deemed believers in other faiths as doomed to be in hell.
The present article is to review first the salvation from the perspective of Zoroastrians, Jews, Christians, and Muslims and then pay a due attention to the issue from Shiite school of thought. The method adopted is descriptive-analytic of the materials provided through searching in library books and documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • doctrine of salvation
  • guilty ignorant
  • excused ignorant
  • Zoroastrianism
  • Judaism
  • Christianity
  • Islam
  • the Oppressed