سبک‌های بیان استدلال در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

بیشتر استدلال‎های قرآن به صورت مضمر است. به همین دلیل، شناخت حدود و مقدمات و نوع آنها نیازمند تحلیل این استدلال‎ها است. برای این کار، علاوه بر ضرورت آشنایی با صورت‌های عقلی استدلال مانند صورت‌های مختلف قیاسی، آشنایی با سبک‎های بیانی استدلال در قرآن نیز ضروری است؛ آشنایی با سبک‎های بیان استدلال در قرآن برای شناسایی مواضع استدلال و شناخت نوع استدلال‎های مضمر در قرآن نقش اساسی دارد..
بررسی استدلال از نظر سبک بیان بحثی مربوط به صورت استدلال است؛ مقصود از بررسی سبک بیان استدلال بررسی صورت استدلال از نظر قالب‌های لفظی برای بیان استدلال است. پس، همان‌گونه که بررسی صورت استدلال از نظر قالب‌های معنوی و عقلی  را بحثی صوری می‌دانیم، بررسی صورت استدلال از نظر قالب‌های بیانی و لفظی را هم باید بحثی صوری بدانیم.
قرآن کریم بدین سبب که در بالاترین درجۀ بلاغت است، الگویی کامل و برتر برای استفاده از سبک‌های مختلف بیانی برای دستیابی به اغراض  گوناگون است و، از این‌رو، می‌تواند بهترین منبع برای بازخوانی سبک‌های مختلفی باشد که در مقام ارائۀ استدلال به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، در پژوهش حاضر به بررسی سبک‌شناسی استدلال در قرآن کریم پرداخته‌ایم تا با رایج‌ترین اسلوب‌ها برای ارائۀ استدلال‌ها از جمله استدلال‌های قرآنی آشنا شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Styles of the Statement of the Quranic Arguments

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Mohammad Alizadeh
faculty member of Imam Khomeini Education and Research Institude
چکیده [English]

Most of the Quranic arguments are implicit. For this reason one need to analyze the arguments in order to know the premises, major and minor terms and the mode of the argument used. Familiarity with modes and forms of Quranic arguments is particularly essential in identifying the occasions of demonstration and the embedded premises in the arguments. Like the treatment of the rational and verbal frames of argument, the study of the modes and styles of the statement is also related to the verbal forms of arguments and thus it is a formal discussion. As Quran is of highest degree of eloquence and articulacy, it is a perfect and excellent pattern in the use of the various styles of articulation to achieve different purposes and so it can be used as an inspiring source of reinterpretation of a variety of styles used in the arguments. Accordingly the present article is to survey the most common Quranic styles and forms of used in favor of or against a position taken in midst of holy verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • style of statement
  • introductory statement
  • qualities referred to as ground for judgment
  • argument
  • Interrogation