عشق به خدا در لایه‌های وجودی انسان؛ بازخوانی آیۀ میثاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) ـ قم

چکیده

سریان عشق به خدا در لایه‌های وجودی انسان سخنی است که آیۀ میثاق بر آن گواهی می‌دهد. این آیه نه از باب تمثیل است و نه از اقرار عقل بر یگانگی خدا خبر می‌دهد و نه اخباری است از آنچه در عالم ارواح رخ داده است. بلکه بیان حال درونی انسان‌ است که عقربۀ وجودی‌اش همواره رو به خدا دارد، هرچند زنگارهای طبیعت مانع از این سلوک معنوی و فطری باشند.
نوشتار پیش رو، پس از مفهوم‌شناسی فطرت و میثاق، با بیان آرای هم‌تراز و نقد و بررسی آنها، خواننده را با چهرۀ واقعی آیه از دیدگاه نویسنده مواجه می‌کند و حقیقت فوق را تقریر می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love of God in Existential Layers of Human Beings, Reinterpretation of Covenant Verse

نویسنده [English]

  • Hamid Negaresh
assistant professor of Imam Sadeq Academy of Islamic Sciences
چکیده [English]

Diffusion of Divine love in existential layers of mankind is a truth testified by the holy verse of Covenant. The verse is an analogy, nor as statement of confession of human reason to the Unity of God, nor as an account of event that took place in the realm of spirit. Rather this verse is an indication of inner state of each man whose existential needle is directed to God, though rusts of sins may prevent realization of this spiritual innate journey.
Having provided conceptual analysis for primordial nature and explanation of rival theories, the present article is to present a new interpretation of the Covenant verse and formulation of the truth in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • primordial nature
  • Covenant verse
  • people of Tradition (Literalists)
  • Allama Tabatabae
  • heavenly kingdom