دوره و شماره: دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40 - شماره پیاپی 40، تابستان 1398، صفحه 1-272 
6. تقریب نظر ابن‌سینا و ملاصدرا درباره وجود رابط و رابطی

صفحه 131-152

یارعلی کرد فیروزجایی؛ غلامرضا عظیمی راویز


8. استدلال منطقی در قرآن

صفحه 175-198

محمدرضا محمدعلیزاده


9. بررسی انتقادی نظریه «عقل دفائنی»

صفحه 199-222

حسین غفاری؛ محمداسحاق عارفی؛ محمدمهدی کمالی