نویسنده = محمدرسول روزبه
بررسی غایت اخلاق از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 7، تابستان 94 - مسلسل 24، شهریور 1394، صفحه 59-82

علی شیروانی؛ یارعلی کرد فیروزجایی؛ محمدرسول روزبه