بررسی غایت اخلاق از دیدگاه ابن‌سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

3 دانشجوی دکترای مدرسی معارف

چکیده

دیدگاه ابن سینا در اخلاق برگرفته از مبانی فلسفی وی است و، بنابراین، تعریف و موضوع و مسائل و روش و غایتی که برای اخلاق ارائه می دهد برگرفته از آن مبانی فلسفی است. در این مقاله، تلاش ما برای تبیین غایات و اهداف اخلاق از دیدگاه ابن‌سینا است و آن را با توجه به آثار ابن سینا مورد توجه و بررسی قرار داده ایم. غایت اخلاق در نظر ابن سینا کمال عقل عملی است که به معنای حصول ملکه اعتدال است. حصول ملکۀ اعتدالْ کمالِ متوسط و مقدمه برای رسیدن به کمال عقل نظری است و کمال عقل نظری از دید ابن سینا دارای مراتبی است که عالی ترین آن اتصال با عقل فعال است. کمال نفس در جنبۀ عملی و نظری انسان را به سعادت و خیر می رساند. انسان ها به اعتبار تحصیل مراتب کمال در جنبۀ عقل عملی و عقل نظری دارای مراتب مختلف سعادت می گردند. بر دیدگاه ابن سینا اشکالات جدی ای وارد است که در پایان مقاله مورد توجه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Ethical End in Ibn Sina’s View

نویسندگان [English]

  • Ali Shivani 1
  • Yarali Kord Firouzjaei 2
  • Muhammad Rasul Ruzbeh 3
1 associate professor of hawze wa Daneshgah
2 associate professor of Baqir Al-Ulum University
3 Ph.D. student of Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

Ibn Sinas’s view of ethics are based on his philosophical principles and thus the definition, subject-matter, themes, purpose and method of ethics presented by him are all grounded on his philosophical system. The present article is an attempt to shed light on the ends and purposes of ethics in view of Avicenna’s works. To Ibn Sina the purpose of ethics is the perfection of practical reason which is realization of acquisition of moderation. Realization of this quality is a middle perfection as a preamble to the perfection of theoretical reason which is in his view of degrees the highest of which the conjunction with Active Intellect. The perfection of soul in both intellectual and practical dimensions takes human being to felicity and goodness. Men are of different degrees of felicity in proportion to their levels of perfection in the domains of practice and intellection. The article is to give a critical analysis of Ibn Sina’s view at the end of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • Ethics
  • End
  • perfection
  • felicity