دوره و شماره: دوره 7، تابستان 94 - مسلسل 24، شهریور 1394 
بررسی غایت اخلاق از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 59-82

علی شیروانی؛ یارعلی کرد فیروزجایی؛ محمدرسول روزبه


بررسی تجسم اعمال از دیدگاه ملاصدرا و علامه مجلسی

صفحه 99-122

محمدمهدی گرجیان؛ سیدمحمود موسوی؛ صدیقه شریعتی‌فر