نقش قوای ادراکی پیامبر در وحی از دیدگاه فلاسفه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامی

2 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

فلاسفۀ اسلامی نقش قوای ادراکی پیامبر در معرفت وحیانی را بررسی کرده‌اند. ایشان، با تفکیک قوة عاقلۀ پیامبر و قوۀ متخیله وی، دیدگاه‌های مهمی را پیرامون نقش هر یک از قوا در معرفت وحیانی بیان نموده‌اند. در این پژوهش، سعی شده است ضمن تبیین و توضیح دیدگاه‌های مزبور، این دیدگاه‌ها در حد توان مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Prophet’s Perceptive Faculties in Revelation from the Perspective of Islamic Philosophers

نویسندگان [English]

  • Muhammad Javad Asghari 1
  • Sayyed Mahmud Musawi 2
1 Ph. D. student of Maaref University
2 associate professor of Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

The role of perceptive faculties in revelation has been dealt with by Islamic philosophers. They distinguished between rational faculty and that of imagination, expressing important views on the part played by each of these faculties in the process of revealed knowledge. The present article is an attempt to both explain and evaluate these views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revelation
  • mediated revelation
  • immediate revelation
  • perceptive faculties
  • rational faculty
  • imaginative revelation