نقش نگاه هستی‌شناختی ابن‌عربی در تبیین چیستی و هستی وحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه بین المللی قزوین

2 سطح چهار حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مدرسی گرایش اخلاق دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

چیستی و هستی وحی در قلمرو اسلامی از مسائل غامضی است که علما و اندیشمندان برای تبیین و تحلیل آن نظریات گوناگونی ارائه کرده‌‌اند. در این میان، تبیین ابن‌عربی از وحی جایگاه ویژه‌ای دارد و مورد توجه سایر اندیشمندان قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا، برخی مباحث پیرامونی وحی از جمله مفهوم‌شناسی وحی، ضرورت وحی، مراتب وحی، رابطه وحی و مکاشفه بررسی شده است و، سپس، از آنجایی که تحلیل ابن‌عربی از کیفیت نزول وحی با نگاه هستی‌شناسانه او گره خورده است، با مبنا قرار دادن این نگاه خاص، توضیح مختصری در این‌ باره ارائه شده است. آنگاه، با ارائه چهار ویژگی اساسی وحی ـ که از همان نگاه هستی‌شناختی محی‌الدین اخذ شده ـ به تحلیل و تبیین کیفیت نزول وحی و حقیقت آن از دیدگاه ابن‌عربی  پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ibn Arabi’s Ontological View in Explaining the Nature and Reality of Revelation

نویسندگان [English]

  • Sayyed Muhammad Qaderi 1
  • Sayyed Razi Qaderi 2
1 Ph. D. student of international University of Qazvin
2 Four-level graduated of Hawzeh and Ph.D. of ethics in Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

The nature and reality of revelation in Islam world is one of the complicated problem on which thinkers and scholars have had different views to explain and analyze. In this way, Ibn Arabi’s view on revelation has had a distinct place and  interested other thinkers. The present article is to give  detailed accounts on this issue including conceptual explanation of revelation, necessity of revelation, levels of revelation, its relation with unveiling, presenting eventually a brief account on the process of revelation from Ibn Arabi’s viewpoint which is deeply connected with his own ontological view. The article concludes with enumerating four basic properties of revelation derived from the same ontological view of Ibn Arabi, giving finally an analysis on the decent of revelation and its nature in his viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammadan Reality
  • immutable entity
  • Unicity
  • Oneness
  • Gabriel
  • material element
  • Revelation