کلیدواژه‌ها = مجتهد شبستری
تعداد مقالات: 2
1. درآمدی انتقادی بر هرمنوتیک روشنفکری دینی

دوره 8، زمستان 95 - مسلسل 30، زمستان 1395، صفحه 7-34

هادی آجیلی؛ محسن سلگی


2. نقدی بر تأملات هرمنوتیکی معاصر در متن وحیانی

دوره 3، تابستان و پاییز 90 - مسلسل 9 - 8، پاییز 1390، صفحه 235-266

احمد واعظی