کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
چیستی معنا

دوره 5، تابستان 92 - مسلسل 16، مرداد 1392، صفحه 125-160

غلامرضا فیاضی؛ هادی ملک‌زاده؛ محمدجواد پاشایی