کلیدواژه‌ها = اشتداد وجودی
حرکت جوهری سلوکی نفس ناطقه انسانی

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، شهریور 1399، صفحه 63-86

10.22081/pwq.2020.69265

علی فضلی


تکون و تکامل نفس از منظر ملاصدرا

دوره 6، بهار 93 - مسلسل 19، خرداد 1393، صفحه 139-166

رضوانه نجفی سوادرودباری؛ علی شیروانی