نفس‌الامر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

در این مقاله، معانی مختلف نفس‌الامر و دیدگاه‌های مطرح درباره آن، نقد و بررسی شده است. نظر نهایی این است که نفس‌الامر مساوی با واقع قضایاست و واقع قضایا به حسب گزارش و حکایات آنها متفاوت و متناسب با آنهاست. قضایای وجودی، گزارشگر و حاکی از ثبوت و وجود، نفس‌الامر متناسب با خود دارند که واقع آنها ثبوتی و وجودی است و قضایای سالبه، عدمی و گزارشگر از عدم و محال، واقع و نفس‌الامر متناسب با خود را دارند که همان عدم، عدمی و محال است و هیچ ضرورتی ندارد که نفس‌الامر را مساوی با ثبوت و یا وجود قلمداد کنیم تا در قضایای عدمی دچار محذور بشویم و نه تنها ضرورتی ندارد، لوازم باطلی به­دنبال دارد که در مقاله بدان اشاره می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Hasan Muallimi
Assistant professor of Bagher al-oulum (A.s) university
- ابن‌ترکه، 1360ش، تمهید القواعد، مقدمه و تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
- آشتیانی میرزا مهدی، 1352 ش، تعلیقه بر شرح منظومه، زیرنظر مهدی محقق و توشی هیکو ایزوتسو، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی.
- حلی، حسن بن یوسف، 1407، کشف‌المراد، تحقیق حسن‌ حسن‌زاده آملی، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
- صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، 1981 م، الاسفار الاربعه، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
- طباطبایی سید محمد حسین، بی‌تا، نهایة الحکمه، قم: موسسه النشر الاسلامی، التابعة لجماعه المدرسین.
- عبدالرزاق لاهیجی، شوارق الالهام، بی‌جا ، بی‌نا.
- قوشچی، بی‌تا، تجرید العقائد، قم: بیدار.
- مدرس زنوزی آقا علی، 1376 ش، بدایع الحکم، مقدمه و تنظیم احمد واعظی، تهران: انتشارات الزهراء.
- مصباح محمد تقی، 1366، آموزش فلسفه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
- مصباح یزدی، محمد تقی، 1405 ق، تعلیقه علی نهایه الحکمه، قم: مؤسسه فی طریق الحق.
- مطهری، مرتضی، 1404، شرح مبسوط منظومه، تهران: حکمت.
- میرداماد،1352 ش، قبسات، تهران: دانشگاه مک گیل، مؤسسه مطالعات اسلامی.