بررسی انتقادی روش‌شناسی مکتب تفکیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

روش‌شناسی مکتب تفکیک دارای چه ویژگی‌هایی است و چه انتقادهایی بر آن وارد است؟
فرضیة تحقیق این است: مکتب تفکیک نام جریانی است که در ارزش و اعتبار روش عقلی تردید دارد. این جریان، ضمن منحصر دانستن روش یقینی در وحی، وحی را ابزار سنجش عقل قلمداد می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تردید در اعتبار روش عقلی موجب می‌گردد که این جریان به ورطة ظاهرگرایی درافتد و، ضمن نفی اعتبار و ارزش روش تبیین و روش تفهمی، سرانجام به بن‌بست معرفتی گرفتار شود. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی - عقلی و با استناد به آثار مدافعان این مکتب فرضیة تحقیق اثبات گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Examination of the Methodology of Separation School

نویسنده [English]

  • Hassan Abdi
faculty member of Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

What are the characteristics of methodology of separation school and what criticism can be made to it.
The present article is to argue in support of the thesis that separation school a current of thought that calls into question the value and validity of rational method. It reserves method of certainty to revelation and regards the revelation as the standard for the evaluation of reason.
On reflection, it seems that doubts in validity of rational method will lead man to the trap of literalism and due to its denial of value, validity and explanatory role of reason, it is trapped in an epistemic deadlock. The present article is to prove the above-mentioned claim on the basis of works by proponents of this school and by use of analytic-rational method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • method
  • Methodology
  • Reason
  • Revelation
  • revealed arguments