بررسی دلالت برهان نظم بر صفات الهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

پرسش اصلی این تحقیق این است: آیا می‎توان صفات الهی را با استفاده از برهان نظم اثبات کرد؟ دربارۀ میزان دلالت برهان نظم بر وجود خداوند باید گفت: این برهان از طریق وجود نظم در عالم وجود ناظم را اثبات می‎کند. افزون بر این، این برهان با تمسک به وحدت رویۀ مشهود در سراسر عالم، توحیدِ ناظم عالم را نیز اثبات می‎کند. این برهان علم الهی را اثبات می‌کند، اما، از اثبات علم ذاتی عاجز است، زیرا اثبات صفت علم به وسیلۀ برهان نظم متوقف بر تحقق متعلق علم در خارج است که در آن صورت، صفت مذکور از جمله صفات فعل و خارج از ذات خواهد بود. همچنین، برهان نظم از اثبات علم و قدرت نامتناهی نیز عاجز است، چون معلول آیینۀ علت خود است و معلول در هر حدی از عظمت باشد، در نهایت، معلول و محدود است و نمی‎تواند بر علت نامتناهی خود دلالت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Implication of Design Argument for Divine Attributes

نویسندگان [English]

  • Sayed Mahdi Aghamirzae 1
  • Yarali kordfirouzjae 2
1 postgraduate student of philosophy of religion
2 associate professor of Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

The main question dealt with in the present article is how far one can appeal to design argument in order to prove attributes of God.  No doubt, this argument is significant in demonstrating the existence of a designer. In addition on the basis of the unity of order beheld throughout the universe one can use it to prove the oneness of designer. It can also demonstrate God’s knowledge though it is not proof for Essential knowledge of God, since presupposes extra-mental realization of that attribute in which case it will be regarded as Attribute of Act and additional to the Essence. Moreover, this argument fails to demonstrate infinity of power and knowledge, for it is the mirror of its cause and however great it is, in last analysis it is limited and finite and cannot show infinite cause.

کلیدواژه‌ها [English]

  • argument from design
  • argument from Unity
  • proof from mutual exclusion
  • theory of Providence
  • monotheism
  • Devine Knowledge
  • Devine Power