استدلال از راه مغز در خمره؛ تبیین و ارزیابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

استدلال یا اشکال مغز در خمره از جمله استدلال‌هایی است که در دفاع از شکاکیت مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. استدلال مزبور در پی نوآوری‌هایی که با پیدایش رایانه و صنعت الکترونیک رخ نمود طرح شد. این استدلال که با استدلال یا اشکال از راه دیو شریر دکارتی یا استدلال از راه خواب مشابهتی بسیار دارد، مهم‌ترین اشکال یا از جملۀ مهم‌ترین استدلال‌هایی شمرده می‌شود که در دفاع از شکاکیت اقامه شده است. با شرح و بررسی آن، می‌توان به شمار بسیاری از این‌گونه اشکال‌ها یا نقدها پاسخ گفت. از دیدگاه نگارنده، استدلال مزبور دشواری‌ها و مشکلات بسیاری دارد - همچون اینکه خودشکن است و نمی‌تواند فراگیر و مطلق باشد - که بنیان آن را درهم‌فرومی‌ریزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brain in a Vat Argument; Explanation and Reassessment

نویسنده [English]

  • Muhammad Hussein Zadeh
professor in Imam Khomeini Research and Education Institute
چکیده [English]

Argument or objection from brain in a vat is among arguments offered in favour of skepticism. This argument was raised after innovations have been made in the field of computer sciences and electronic industries. The argument which is similar to that Cartesian vicious demon or to the argument from dream is the most or one of the most important objections raised in favour of skepticism. Upon explanation and examination, we can respond many of these objections and criticisms. To the author the argument is subject to many difficulties and faults such as its being self-destructive and that it cannot be all-inclusive and as a result it undermines the very foundation of itself. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skepticism
  • Putnam’s argument
  • Getier problem
  • Cartesian evil demon
  • Nozick formulation
  • principle of entailment