تحلیل و بررسی شقاوت حقیقی از منظر ابن‌سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مبانی نظری اسلام، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و ابن سینا، در تبیین معنای شقاوت حقیقی، آن را از سنخ ألم و ضدّ سعادت دانسته و معتقد است که اگر ألم و رنج، ابدى باشد شقاوت‏ است. هم‌چنین ضمن تقسیم ألم به چهار قسم؛ حسی، خیالی، وهمی و عقلی، خصوصیت سومی را به شقاوت اضافه کرده و آن را از سنخ ألم ابدیِ عقلی دانسته است. او ضمن بیان عوامل متعدد سقوط در شقاوت همچون عدم رعایت عدالت (نظریه حد وسط) و حب دنیا و مانند آن، برای برون رفت از این مشکل دو شیوه را مطرح می‌نماید: یکی نقطه مقابل شقاوت یعنی روش های متعدد دست یابی به سعادت را بیان می‌کند، و دیگری راه هایی که نه سعادت در پی دارد نه شقاوت. او در پاسخ به این پرسش که آیا شقاوت مطلق و حقیقی در دنیا قابل حصول است یانه پاسخ می‌دهد که در دنیا قابل حصول نیست بلکه در آخرت حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Study of True wretchedness from Avicenna’s Perspective

نویسندگان [English]

 • Esmaeel Monsef 1
 • Muhammad Reza Zamiri 2
 • Seyyed Hassan Bathahyi 2
 • Alireza Ajdar 3
1 Ph. D. student and faculty of Payam Noor University
2 assistant professor of Payam Noor University
3 assistant professor of Payam Noor University
چکیده [English]

Using analytic-descriptive method the present paper is to examine the subject wretchedness in Ibn Sina’s thought. In explaining the meaning of wretchedness, he regards it as sort of pain as opposed to felicity and believes that if pain and suffering are eternal, they constitute wretchedness. Avicenna divides into four types of sensual, imaginal, fanciful and rational. He characterizes wretchedness as eternal rational suffering. Explaining different elements that result in wretchedness such as injustice (violation of the mean ) and love for this worldly gains he offers two way to overcome the problem: different ways to achieve felicity which the opposite of wretchedness and also the various ways that do not lead to either felicity or wretchedness. In responding the question whether or not absolute wretchedness is attainable in this world he answers negatively and says it is only obtainable in the world to come i.e. hereafter.

کلیدواژه‌ها [English]

 • real wretchedness
 • eternal wretchedness
 • rational wretchedness
 • imperfection
 • pain
 • chastisement
 • Ibn Sina