معرفت قلبی از دیدگاه شریعت و مکتب ابن عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 استادیار گروه فلسفه و کلام جامعة المصطفی

چکیده

در منظومة آیات و روایات اسلامی، محل معرفت قلب است و علم حقیقی همان معرفت قلبی است. مهم‌ترین ویژگی‌های معرفت شهودی و قلبی مطرح در آیات و روایات عبارت‌اند از: وهبی و از سوی خداوند بودن، نامتعارف و غیرعادی بودن، مستقیم و عاری از تفکر و واسطه بودن، شناختی بودن، برخورداری از حقیقت و صدق، برخورداری از متعلَّق فرامادی و غیبی، نتیجة تقوا و مجاهده [درونی و بیرونی] بودن. عرفا نیز، به تبعیت از شریعت ناب، قایل به معرفت عرفانی و قلبی‌اند. از دیدگاه ابن‌عربی معرفت حقیقی شناختی قلبی، بی‌واسطه، غیراکتسابی و وهبی است که با حصول استعداد نفس از طریق رعایت تقوا، مجاهده و سلوک عملی حاصل می‌شود. روشن است که تطابق دیدگاه عرفا بر شریعت مبین اسلام به دلیل پایبندی آنان به دستورات و اصول اسلامی است

تازه های تحقیق

تست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge by Heart in the Perspectives of Sharia and Ibn Arabi

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ahmad Fazeli 1
  • Zahra Sharif 2
1 assistant professor in Moral Philosophy Department of Qum University
2 assistant professor in Philosophy and Theology of Al-Mustafa
چکیده [English]

In the scheme of Quranic revelations and Islamic hadiths the locus of knowledge is heart and true science is identified with knowledge by heart. The most important characteristics of intuitive knowledge dealt with in revelations and hadiths are: God-gifted, extraordinary, immediacy and purity of any means of thought, cognitive, enjoyment of truth and reality, oriented to the Unseen immaterial domain and obtained through piety and spiritual internal and external exercises. Likewise and in following the pure Sharia mystics hold mystical knowledge as obtained by heart. To Ibn Arabi, true knowledge is immediate, gifted and God-bestowed knowledge of heart that is gained out of spiritual capacity through devotion, practical conduct and spiritual exercises. Clearly the correspondence of mystics’ views with holy Sharia of Islam is clue to their commitments to Islamic commandments and principles

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge by heart
  • mystical vision
  • intuition
  • spiritual realm
  • hadith of proximity through the supererogatory
  • Ibn Arabi
تست