دوره و شماره: دوره 9، بهار 96 - مسلسل 31، تابستان 1396، صفحه 1-256 
1. بررسی قدسی بودن هنر سماع و رقص از منظر آیات و روایات

صفحه 7-39

محمدجواد سعیدی‌زاده؛ ابوالقاسم حسینی ژرفا


3. مبانی عقلی تناسخ ملکوتی در حکمت متعالیه

صفحه 63-89

علی شیروانی؛ معصومه شیخ الاسلامی


4. وحی و رؤیا: بررسی و نقد تئوری «رؤیای رسولانه»

صفحه 91-114

هادی صادقی؛ مرتضی حبیبی سی‌سرا؛ محمدمهدی علیمردی


7. واکاوی مفهوم ایدئولوژی در اندیشۀ شریعتی و سروش

صفحه 163-186

علی علم الهدی؛ ابراهیم فیاض؛ حمیدرضا ضیایی؛ علی واعظی