بررسی دیدگاه‌های برخی از متکلّمان مسلمان دربارة حقیقت ملائک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

جهان هستی مجموعه‌ای از موجودات محسوس و نامحسوس است؛ دسته‌ای از این موجودات در حیطۀ احساس بشر می‌آید و  کشف می‌شود و دسته‌ای دیگر از توان احساس و عقل بشر فراتر است. از جملۀ این موجودات فرشتگان‌اند، که اگر از طریق آیات و روایات، خبری از آنها به ما نمی‌رسید، هیچ‌گاه به‌وجود و خصوصیات، اصناف و افراد آنها پی نمی‌بردیم. از سوی دیگر، از  مسائل مهم در شرع مقدس اعتقاد به ملائک است، به حدی که اعتقاد داشتن به این گروه از مخلوقات از ارکان دین و در کنار اعتقاد به خدا و قیامت و نبوت شمرده شده است. ازآنجاکه متکلمان مسلمان منبع رجوعشان در مجهولات قرآن و سنت است و سخنان ایشان تأثیر بسیاری برعقیدۀ عموم مسلمانان داشته‌ است، در این مقاله، سعی شده عقیدۀ ایشان درمسائل مهم ملائک از جمله حقیقت ملائک و رؤیت ملائک و اینکه ملائک افضلند یا انسان تحقیق شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of some Islamic theologians on the Nature of Angels

نویسندگان [English]

  • Hassan Abdi 1
  • Attiya Sadat Moemeni 2
1 faculty member of Baqir Al-Ulum University
2 postgraduate student in theology and philosophy of Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

World of existence is made up of perceptible and imperceptible beings. Some of these beings are in the range of and discoverable by human senses while others are beyond the capacity of human sensation and reason. Of the latter category are angels. Had it not been for Quranic revelations and Islamic traditions, they would not have been known to us and their characteristics, species and individuals would have remained hidden for our fellow human beings. Belief in angels, however, is so important in holy Sharia of Islam that is regarded as one component of doctrinal pillars beside faith in God, resurrection and Prophecy. Since Muslim theologians have relied on Quran and Sunnah in such matters and their arguments had great impacts on the belief of the public, their view on the nature of angels, their visibility and excellence in comparison with human beings will be worth noting and the present article attempts to have review on the views in question

کلیدواژه‌ها [English]

  • angels
  • Immateriality
  • imaginalization
  • shape-assumption
  • kalam