فلسفۀ انتظار فرج با تأکید بر افضل اعمال‌ بودن آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مراغه

چکیده

یکی از آموزه‌های مهم ادیان، به‌ویژه دین اسلام، مسئلۀ منجی و انتظار فرج آن می‌باشد. این مسئله در تفکر شیعی «أفضل الاعمال» نام گرفته است. سرّ این نامگذاری این است که بدانیم این انتظار صرفاً لقلقۀ زبانی نیست و در بستری خاص تحقق می‌یابد، که مطابق روایات، اوج اعتقادات و اعمال صالح است، با این بیان: به لحاظ اعتقادی کسانی می‌توانند منتظر فرج باشند که به لحاظ ادراکی از همۀ مردم زمان‌های قبل بالاتر باشند، به گونه‌ای که با وجود اینکه پیامبراکرم(ص) را ندیده‌اند، «أعظم الناس یقیناً» لقب گرفته‌اند، و در اعمال صالح نیز از هیچ‌چیز فروگذار نکرده‌اند. در چنین بستری است که منتظر حقیقی پیدا می‌شود و انتظار فرج رخ می‌دهد. لذا، می‌توان انتظار فرج  و سرّ اینکه افضل اعمال است را عصارۀ همۀ اعتقادات و اعمال دانست.در این مقاله، سعی می‌شود مسئلۀ انتظار فرج و فلسفۀ آن تبیین گردد. در این ارتباط، ابتدا، ویژگی‌های منتظران و، سپس، آثار و برکاتی که برای منتظران در آیات و روایات آمده بیان می‌شود. آنگاه، در پرتو آنچه که در ارتباط با وظایف منتظران و ویژگی‌های آنان در روایات آمده، پاسخ اینکه چرا انتظار فرج افضل اعمال است مشخص خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy of Awaiting for Imam, the Deliverer as the Most Virtuous Act

نویسنده [English]

  • Sayyed Ali Musawi
assistant professor in Maragha University
چکیده [English]

One of the prominent doctrines of religions in general and Islam in particular is issue of the Savior and waiting for him. Awaiting for Imam the Savior is regarded in Shiite sources as the most virtuous act. The mystery of its importance is the fact that it is not a verbal utterance but is realized in a peculiar setting, which is in Shiite traditions identified as the pinnacle of beliefs and good deeds. Those who are in highest degree of certainty and the most virtuous in their conduct dare nothing in performing good deeds and can be truly waiting for Imam of Age. The present article is to explain the philosophy of awaiting by describing traits of truly awaiting believers and their achievements and blessings stated in hadiths. In light of determining obligations and characteristics of awaiting believers one can properly respond the issue in question

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of Islamic commandments
  • awaiting for the Reappearance of Imam
  • Imam the Awaited
  • Imam of Age
  • occultation
  • the most virtuous act