نقش ایمان در معنابخشی به زندگی از منظر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده

زندگی موضوعی است که از جهات مختلف مورد تأمل و قابل بحث است. پرسش از «چیستی معنای زندگی» پرسشی است که در عمق وجود انسان و برای همۀ افراد مطرح است. ازاین‌رو، همواره انسان در جستجوی پاسخی قانع‌کننده به آن بوده است، تا بتواند با تکیه بر آن به آرامش روحی دست یابد و به زندگی امیدوار باشد. ویژگی‌های زندگی انسانی، از قبیل علم و آگاهی، قدرتِ پیش‌بینی، و قدرت اراده و اختیار، مجموعه اموری است که زندگی آدمی را از زندگی سایر موجودات ممتاز می‌کند. بر همین اساس، شاکلۀ زندگی انسان ناشی و متأثر از ویژگی‌های مذکور است. آنچه از معنا و هدف، به‌عنوان حاصل زندگی، اعم از معناداری و پوچی، برای انسان‌ها در پی می‌آید برخاسته از ویژگی‌های روحی، روانی انسان‌ها است. در این مقاله بر آنیم با تبیین چیستی زندگی انسانی و معنایِ معناداری زندگی، به نقش ایمان و خداباوری در معنادار شدن زندگی بپردازیم و، در حقیقت، به این سؤال پاسخ دهیم که چرا اگر خدا یا ایمان به خدا وجود نمی‌داشت، منطقاً زندگی بی‌معنا و پوچ می‌شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Part of Faith in Giving Meaning to life as Understood in Islam

نویسنده [English]

  • Ahmad Mohammadi Ahmadabadi
Teacher at Imam Khomeini Education and Research Institution
چکیده [English]

 
Human life is regarded as a topic subject to considerable attention from various aspects. Question on the what of the meaning of life is one deeply rooted in all human being. Therefore, human has been trying to find a satisfactory answer on which one may reach peace of mind and become hopeful to life. Such properties as knowledge, ability to foresee many future events, free will etc. have made human life distinct from that of other animals. It, therefore, may be said that the essence of human life is due to these qualities. All obtainable meaning or purpose as the fruit of life including both fruitfulness and fruitlessness of life would be known as originated from mental qualities of human being. In the paper, it is intended to explain the nature human life, what is meant by the meaningfulness of life and, finally, the part of faith and belief in God for making life meaningful. It has been made clear that given lack of God or belief in God, human life would be meaning less and in vain

کلیدواژه‌ها [English]

  • life
  • Human Being
  • Faith
  • Meaningfulness