نقش معرفت‌شناسی ذهن در مطابقت حکایی صور ذهنی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 دانشجوی دکتری فلسفۀ اسلامی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

تنها علم حصولی است که محور بحث مطابقت حکایی و فراحکایی قرار می‌گیرد. «ذهن»، به‌عنوان ساحت حکایی و شأنی از شئون نفس، در جدول وجودی خود ویژگی حاکیّ بالذات بودن صور تصوری جزئی و کلی، و صور قضیه‌ای و تصدیقی را ارائه می‌دهد و بستری فراهم می‌کند که عقل به یاری آن، به این‌گونه ویژگی صور بار می‌یابد و ازآنجاکه حکایت این صور بالذات است، نتیجه می‌گیرد که براساس اصل تضایف، بایستی حاکیّ و محکیّ نیز در ظرف حکایت تحقق داشته باشند، چراکه حاکیّ همین صوری می‌باشند که چیزی را ارائه می‌دهند و محکیّ هم همان چیزی است که با واسطۀ این صور ارائه می‌شود. بر این اساس، این مفاهیم نیز، صرف نظر از واقع نفس‌الامریِ خود، با چیزی که ارائه داده و می‌نمایانند مطابقت حکایی دارند و چنین مطابقتی در ذهن ارائه شده و نمایش داده می‌شود و عقل آن را یافته و به صحت آن حکم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemological Part of Mind in Referential State of Mental Ideas

نویسندگان [English]

  • Hasan Moallemi 1
  • Abdolhosein Rahimi Torki 2
1 Associate professor at Baqir al-Olum University
2 Phd student at Baqir al-Olum University
چکیده [English]

It is only acquired knowledge that is dealt with, with regard to its state of being referential or meta-referential. Mind as a referential field and functional mode of human soul in its own place of existence presents its essential quality of being referential for general and particular formal ideas and for propositional ideas. In addition, it prepares a ground for reason to attain generality of such ideas; as the referential property of ideas is essential, it is concluded that on the basis of the principle of interrelation, the referential agent and the object referred to have to be present in the space of reference. Since the referential is nothing other than the ideas referring to something and the referred to other than the thing presented by the ideas. On this basis, these concepts, in spite of their reality correspond to the things presented; such a correspondence is presented in mind and the power of reason accepts it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mind
  • Mental Ideas
  • Referential Correspondence
  • First Reasonable Concepts
  • Second Logical Concepts
  • Second Philosophical Concepts