نقد و بررسی عللِ «از خود بیگانگی» از منظر فویر باخ و کارل مارکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع)

چکیده

فویر باخ و کارل مارکس از هگلیان چپ‌گرا و فیلسوفان مادی‌ای هستند که بعد از هگل، دربارۀ «از خود بیگانگی» و علل آن بحث نموده‌اند. فویر باخ بر این باور است که انسان‌ها، با فرافکنی و برون‌فکنیِ کمالاتِ خود، خدا و مذهب را می‌سازند و با تسلیم شدن در برابر آن از خود بیگانه می‌شوند. کارل مارکس نیز معتقد است: عامل اولیة «از خود بیگانگی» مالکیت خصوصی و، در مرحلۀ بعد، دین و مذهب می‌باشد. از منظر باخ و مارکس، راه برون‌رفت از این بیگانگی به انکار دین و مذهب منتهی می‌شود.
در پژوهش حاضر، بعد از بیان تاریخچۀ «از خود بیگانگی»، دیدگاه فویر باخ و مارکس توضیح داده شده و با بیان وجه اشتراک و افتراق این دو دیدگاه، به نقد و بررسی آنها پرداخته شده است. پژوهش پیشِ رو به این نتیجه رهنمون شده که اولاً، مشکل اساسی این دو تن در جهان‌بینی مادی آنان است، ثانیاً، دیدگاه آنان از نظر تئوری و محتوایی با اشکالات عدیده‌ای روبرو است و، ثالثاً، آنچه آنان از آن به‌عنوان عوامل «از خود بیگانگی» یاد می‌کنند، از عواملِ خودآگاهی و خودیابی می‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Feuerbach and Karl Marx on the Causes of Human Self-Alienation

نویسنده [English]

  • Seyyed Abedin Bozorgi
Associate professor at Ahl Al-Bayt International University
چکیده [English]

Feuerbach and Karl Marx are known among leftist Hegelians and materialist philosophers that studied self-alienation and its causes after Hegel. Feuerbach believes that human being, projecting his/her perfections, has made God and religion and, submitting before Him, has been self-alienated. And Karl Marx has attributed self-alienation to private ownership at first and then to religion. As viewed by the philosophers, human being may be rescued from self-alienation only in the case of leaving religion. As viewed in the paper, however, the philosophers` material vision on the universe may be regarded as their main obstacle to view correctly, their view is exposed to various objections in two fields of theory and content and finally what called by them as alienation may be counted as an agent of self-awareness and self-perceiving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Self
  • Self`s Grades
  • Self-Alienation
  • Religion
  • Private Ownership