تباین ماهوی رجعت و تناسخ در قوه و فعل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع)

2 کارشناسی ارشد و طلبۀ حوزۀ علمیه قم

چکیده

در سفر تخیلی که در میان مردمانِ سرزمین‌های خاورِ دور مطرح بوده و مقبول ساکنان مغرب زمین و برخی فِرق منسوب به اسلام واقع شده است، سفر از لحظۀ مرگ شروع شده، از مرحلۀ میانی توهمات می‌گذرد و به بازگشت نهایی به جسم در قالبِ جاودانگی اسطوره‌ای در چهارچوب یک تئوری دربارۀ تولد دوباره می‌انجامد، و روح الزاماً در جهت خاصی سیر می‌کند. به سبب همسان‌انگاریِ چرخۀ زندگیِ تناسخ‌باور و بازگشت روح به این دنیا در جوهر رجعت‌اندیش، برخی تلاش کرده‌اند، با طرح شبهاتی، رجعت را با چالش مواجه کنند، تا آنجا رجعت را همان تناسخ بدانند و شیعیان را که قایل به رجعت‌اند همان تناسخیه بدانند. آنچه این مقاله در پی حلّ آن است این است که تمایز و تباین ماهوی رجعت و تناسخ را با مبانی سیر نفس در قوه و فعل بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که «اگر نفس رجعی با ادلۀ فلسفی و کلامی ثابت شده است، آیا روح تناسخی هم می‌تواند شکل بگیرد؟»

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Essential difference of Raj`at with Reincarnation in Potentiality and Actuality

نویسندگان [English]

  • Asadollah Kord Firoozjaee 1
  • Vahid Zafarnma 2
1 Assistant professor at Imam Sadeq Institute for Islamic Studies
2 AM degree
چکیده [English]

Raj`ah, returning, and reincarnation have been believed in by far eastern, and western people and some groups in Islamic world. Though the ideas are essentially different, one may find some cases of resemblance between them and it is, therefore, worthy of more studies. The resemblances have caused some to oppose raj`ah as being the same as reincarnation and the Siites believing in it as those believing in reincarnation. Such being the case, the question show itself as: what is the essential deference between raj`ah and reincarnation? The paper has focused on human soul`s movement in potentiality and actuality. It should be made clear that given rej`i soul, may one speak of the existence of reincarnated soul also. As explained, those posing such question have not paid attention to the difference between perfection and returning back.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Raj`ah
  • Reincarnation
  • Potentiality and Actuality
  • Soul`s Movement
  • Ad Infinitum Course