بررسی دلایل عرف‌گرایی ثبوتی در حوزه اخلاق با تأکید بر دو دلیل تفاوت‌های فرهنگی و احساسات عام بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق تطبیقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

2 دانش‌یار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

10.22081/pwq.2018.66064

چکیده

عرف‌گرایی ثبوتی در حوزه اخلاق، اعتقاد به این است که عرف را می‌توان به عنوان منشأ ارزش اخلاقی دانست. عرف‌گرایان ثبوتی به دو دسته قابل تقسیم هستند: دسته‌ای از ایشان بر نقش عرفِ فاقد پشتوانة واقعی در ثبوت ارزش اخلاقی تأکید می‌کنند و دسته‌ای دیگر بر نقش عرفِ واجد پشتوانة واقعی در ثبوت ارزش اخلاقی اصرار می‌ورزند. هر یک از ایشان بر مدعای خود دلایلی ارائه کرده‌اند که بررسی آنها به دلیل تأثیرات فرهنگی باورهای یادشده، ضروری به نظر می‌رسد. در این نوشتار سعی شده با تحلیل دیدگاه‌های مرتبط با دسته اول، دو دلیل از مهم‌ترین دلایل ایشان استخراج شود و بر اساس مبانی عقلی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بررسی دلایل عرف‌گرایان ثبوتی مورد بحث نشان می‌دهد دو دلیل «تفاوت‌های فرهنگی» و «احساسات عام بشر» با مشکلات نظری و عملی مواجه بوده، برای اثبات مدعای ایشان ناکارآمد است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Proofs of Positive Conventionalism in Ethics with an Emphasis on the Two Proofs of Cultural Differences and Public Feelings

نویسندگان [English]

  • Hasan Mohiti Ardakani 1
  • Mojtaba Mesbah 2
1 Phd student at Imam Khomeini Research and Education Institute
2 Member of Board at Imam Khomeini Research and Education Institute
چکیده [English]

Positive conventionalism in the field of ethics is based on the belief that convention, orf, may be regarded as as a source of moral value. Positive conventionalists may be divided into two groups: some emphasize the role of custom without any true support in establishing moral value, and others emphasize the role of the custom on the basis of true support in establishing of it. Each of them has presented some reasons for their claims, regarding their cultural effects, whose study seems to be necessary. In this paper, an attempt has been made to analyze the perspectives related to the first group and study two of their most notable reasons critically. As shown in the paper, the two reasons of cultural differences and public emotins are exposed to theoretical and practical objections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convention
  • Ethics
  • Conventionalism
  • Positive Conventionalism
  • Cultural Differences
  • Human Emotions