بررسی شبهات رجعت و تناسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

10.22081/pwq.2019.66595

چکیده

اعتقاد به رجعت و رد تناسخ، از جمله مباحث مهمی است که در حوزه کلام شیعی مطرح است. این در حالی است که برخی از اندیشمندان غیرشیعه، تصور کرده‏اند در نگاه شیعه، رجعت همان تناسخ است و چون تناسخ را باطل دانسته‏اند، به‏شدت بر اعتقاد به رجعت هم تاخته‏اند. اما آیا به واقع نزد کلام شیعی، رجعت همان تناسخ است؟ سؤال اصلی پژوهش پیش رو چنین است: تفاوت رجعت با تناسخ در کلام شیعی چیست؟ این سؤال با رویکردی منصفانه، چگونگی نگاه شیعی را به مفهوم رجعت و تناسخ واکاوی می‏کند. یافته‏های پژوهش، این فرضیه را به اثبات می‏رساند که این دو مفهوم با هم متفاوت بوده، رجعت مورد پذیرش و تناسخ باطل است. در این مقاله می‏کوشیم ابتدا مستندات اتهام‏های نگاه غیرشیعی را به شیعه در خصوص مسئله رجعت و تناسخ بیان کنیم. سپس در پاسخ به این اتهام‏ها، با نگاهی موشکافانه دلایل اثبات رجعت و رد تناسخ را نزد شیعه ارائه می‏نماییم و در پایان نیز به چرایی این اتهام‏ها پرداخته، برخی دلایل تاریخی و معرفتی آنها را بیان خواهیم کرد. این مقاله با روش تحلیلی ـ اسنادی سامان یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the View Regarding Return, Raj`at, and Reincarnation as Being Identical

نویسنده [English]

  • Mohammadtaqi Rokni Lomuki
Assistant professor imam Sadeq Research Academy
چکیده [English]

Belief in raj`at and disbelief in reincarnation is one of Shiite important issues in theology. However, some Sunni scholars have falsely conceived that Shi`ah has viewed the two teachings to be identical and, thereof, attributed rationality of reincarnation to Shi`ah and opposed raj`at. But such an attribution is clearly false. The main question posed by this study, then, is: what is the difference between raj`at and reincarnation in Shiism? The response of the question, with a fair approach, will show that how Shi'ite teaching of raj`at differs from that of reincarnation. Research findings make it clear that these two concepts are different, raj`at is reasonable and accepted, while reincarnation is not reasonable. In this article, an attempt has been made to study the sources of this false judgment at first and then, argue for raj`at and against reincarnation. The method of the study is a descriptive and analytical one

کلیدواژه‌ها [English]

  • Raj`at
  • Reincarnation
  • Resurrection
  • Shiite Theology
  • Corporeal Multiplicity
  • Unity of Soul