بررسی منشأ حق‌های طبیعی بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

10.22081/pwq.2019.66599

چکیده

مسئله حق، یکی از مسائل مهم در زندگی اخلاقی، حقوقی و سیاسی بشر است و امروزه ادعای حق داشتن، در گسترده‏ترین سطح خود در حال جریان است. حق‏های گوناگون در حوزه‏های مختلف خانواده، اجتماع و در سطح بین‏المللی مورد ادعا قرار می‏گیرد و در خصوص برخی از آنها - مانند حقوق بشر - ادعای طبیعی بودن می‏شود. اما آیا چنین ادعاهای گسترده، مبنایی عقلانی نیز دارد یا اینکه هر کس می‏تواند ادعای حق کند؟ فرض دوم مستلزم هرج و مرج در زندگی اجتماعی بشر و تحمیل خسارت‏های گوناگون است؛ اما فرض اول، محل نزاع متفکران در حوزه مباحث فلسفه حق به شمار می‏آید. آیا خداوند مبنا و منشأ حق‏های طبیعی بشر است یا نیاز بشر، طبیعت بشر و ... منشأ حق او هستند؟ در این نوشتار برخی از دیدگاه‏های مهم را درباره منشأ حق‏های طبیعی بشر بررسی و در انتها دیدگاه مورد قبول (ملکیت تکوینی) را ارائه می‏کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Origin of Human Natural Rights

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahmoud Nabwian
Associate professor at Imam Khomeini Research and Education Institute
چکیده [English]

The problem of right is known as one of the important issues in human moral, legal and political life and today, the claim of being of right in its widest level rules. Various rights are claimed in various areas of family, community and universe and some of them, like human rights, are claimed to be natural. But, if such widespread claims have a rational basis, or anyone may claim the right, should be studied. As is clear, agreeing the second part of the question, human social life would be exposed to chaos and various damages. The first part, then, is regarded as the place of dispute for the thinkers in the field of philosophy is right. May one consider God as the basis of human natural rights or human need, human nature and ...? In this paper, we some important views in the field have studied and, finally, the preferred view (natural possessing) is presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • Rights
  • Philosophy of Right
  • Natural Right
  • Origin of Law