می‌مسیس: قرائت‌ها و تمایزها در نگره افلاطون، ابن‌سینا و آکویناس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حکمت هنرهای دینی دانشگاه ادیان و مذاهب

10.22081/pwq.2019.66666

چکیده

می‌مسیس (محاکات) یکی از دیرینه‌‌ترین نظریه‌‌‌های هنری است که پیشینه‌اش به پیش از افلاطون هم می‌‌رسد. در عین حال از جمله نظریاتی است که قرائت‌‌‌های گوناگونی از آن مطرح شده است. در این مقاله، نظریه سه تن از فیلسوفان که در سه قلمرو متفاوت فکری اثرگذار بوده‌اند، بررسی می‌شود: افلاطون، ابن‌سینا و آکویناس. افلاطون در یونان، ابن‌سینا در قلمرو اسلام و آکویناس در قرون وسطای مسیحی، جزء مهم‌‌ترین شخصیت‌های فلسفی بوده‌اند و هر کدام از ایشان مکتبی را به خود اختصاص داده‌ است. در این جستار بر آنیم تا قرائت هر کدام از آنان را با تحلیل نگرش ایشان در رویکرد تطبیقی، بررسی کنیم و تمایز آن را با قرائت‌های متناظر دریابیم. ازآنجاکه زیست فکری آنان یکسان نیست، قرائت آنان از می‌مسیس نیز مشابهت ندارد. افلاطون بر پایه معرفت‌شناسی مُثل‌محور، ابن‌سینا بر پایه معرفت ناظر بر ارسطو و آکویناس به جهت دیدگاه ویژه‌اش درباره می‌مسیس قرائت‌های خاصی ارائه داده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mimesis: As Viewed by Plato, Avicenna and Aquinas

نویسنده [English]

 • Ebrahim Bazargani
Phd of religious Arts
چکیده [English]

Mimesis is one of the longest artistic theories preceding Plato. At the same time, it is of those theories taking various readings. In this paper, the views of three influential philosophers, Plato, Ibn Sina and Aquinas, of three different intellectual domains are studied. Plato in Greece, Ibn Sina in the Islamic tradition and Aquinas in the Christian Middle Ages, each being of his own school of thought. In this essay, we will examine the reading of each of them by analyzing their attitude in a comparative approach and distinguish each from corresponding readings. Since they do not belong to one and the same time, their readings of Mimesis are not similar. Plato has based it on an idea-based epistemology, Ibn Sina on an Aristotlian knowledge and Aquinas on Christian specific readings

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aquinas
 • Ibn Sina
 • Plato
 • Represetation
 • Mimesis

عنوان مقاله [العربیة]

میمسیس: قراءات و خلافات فی نظرة أفلاطون و ابن سینا و اکویناس

چکیده [العربیة]

نظریة میمسیس هی من اقدم النظریات الفنیة التی تصل جذورها إلى قبل افلاطون، لکنها نظریة لها قرائات مختلفة.
ندرس فی المقالة هذه آراء ثلاثة من الفلاسفة المؤثرین فی مجالات الفکریة المختلفة: ابن سینا، أفلاطون، واکویناس.
فکان أفلاطون فی الیونان وابن سینا فی الوسط الإسلامی و آکویناس فی القرون الوسطى المسیحیة من أهم الشخصیات الفلسفیة و لکل منهم مدرسته الفکریة الخاصة به.
فنقوم هنا بدراسة آرائهم بطریقة مقارنة و نکشف اختلافهم مع بعض. و نظراً إلى اختلاف بیئتهم لاتوجد مشابة فی قرائتهم من میمسیس.
فأفلاطون من منطلق المعرفیة على أساس المُثل، و ابن سینا على أساس المعرفة الأرسطویة، و اکویناس على أساس رأیه الخاص ینظرون إلى المسألة بشکل خاص.
افلاطون بر پایه معرفت‌شناسی مُثل‌محور، ابن‌سینا بر پایه معرفت ناظر بر ارسطو و اکویناس به جهت دیدگاه ویژه‌اش درباره می‌مسیس قرائت‌های خاصی ارائه داده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • اکویناس
 • ابن سینا
 • أفلاطون
 • المحاکاة
 • میمسیس