رابطه اختیار و شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)

10.22081/pwq.2019.66668

چکیده

مسئله شر از چالش بر‌انگیزترین مباحث فلسفه و کلام به‌شمار می‌رود. عده‌ای از متفکران در طول تاریخ با این اشکال در‌صدد نفی وجود و صفات کمالیه خداوند بر‌آمدند. در مقابل اندیشمندان بسیاری نیز برای پاسخ به اشکال شرور کوشیدند. در این مقاله به مهم‌ترین پاسخ کلامی به مسئله شرور، یعنی شرور لازمه اختیار، از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین پرداخته‌ایم. این دو فیلسوف در این مسئله اشتراکات و اختلافاتی دارند، البته به‌خاطر اعتقاد به توحید و توجه آنان به آثار افلاطون، نقاط مشترک آراء آنان بسیار بیشتر از اختلافاتشان است. آنان انسان را موجودی مختار می‌دانند و بالطبع از این موجود مختار، گاهی خیر و گاهی شرّ صادر می‌شود. هرچند پاسخ اختیار لازمه وجود شرور، تنها پاسخ مسئله شرور نیست، اما قسمت قابل توجهی از شرور یعنی شرور اخلاقی با آن توجیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Link of Human Will with Ethical Evils as Viewed by Mulla Sadra and Augustine

نویسندگان [English]

 • Seyyed Morteza Hoseini Shahrudi 1
 • Jahangir Masoodi 2
 • Koukab Darabi 3
1 Professor at Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate professor at Ferdowsi University of Mashhad
3 AM at at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The issue of evil is one of the most challenging issues of philosophy and theology. Some thinkers in the history of theology have sought to deny the existence and attributes of God on the basis of the problem. Many scholars, however, have tried to give a solution for the problem of evil. In this article, the most important theological solutions of the optional evils, as viewed by Mulla Sadra and Augustine, have been studied. The philosophers` similarities and dissimilarities in this problem, but because of their belief in monotheism and their attention to the works of Plato, their similarities are far more than their differences. They consider man as a creature of free will and, therefore, human actions are sometimes good and sometimes evil. Though the solutions of optional evil may not be used for all evils, a significant portion of the evils, namely moral ones, may be justified

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mulla Sadra
 • Augustine
 • the Issue of Evil
 • Good
 • Moral
 • Free Will

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة علاقة الإختیار و الشرور الأخلاقیة من منظور ملاصدرا و أوغسطینوس

چکیده [العربیة]

یعتبر مسألة الشر من أکثر المسائل جدلاً فی علمَی الفلسفة والکلام حیث حاول البعض نفی وجود الله و صفاته الکمالیة بهذا الإشکال، وحاول بعض إجابة هذه الإشکالیات.

لقد عالجنا فی هذه المقالة اهم الإجابات الکلامیة لهذه المسألة و هی أن الشرور لازمة للإختیار من منظور ملاصدرا و أوغسطینوس. ولهذین الفیلسوفین اشتراکات و خلافات فی هذه المسألة لکن ما یشترکان فیه أکثر، حیث کلاهما یعتقدون بالتوحید و یهتمون بآثار افلاطون.

یعتبر کل منهم الإنسان مختاراً و من الطبیعی أنه قد یصدر من موجود مختار خیر و قد یصدر منه شر.

یجب التنبیه على أن هذا الجواب لیس الجواب الوحید لمسألة الشر، لکن قسم کبیر من الشرور یمکن تبریرها بهذا الجواب

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • ملاصدرا
 • أوغسطینوس
 • مسألة الشر
 • الخیر
 • الأخلاقی
 • الإختیار