بررسی رویکرد ویلیام آلستون در توجیه باور دینی؛ آثار و نتایج الاهیاتی و معرفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم (ع)

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

10.22081/pwq.2020.69108

چکیده

توجیه معرفت و باور دینی و فرایند آن از جمله مباحث مهم در معرفت شناسی دینی است. از جمله راه‌هایی که در دوره معاصر برای توجیه باور دینی از سوی برخی فیلسوفان دین ارائه شده است، تجربه دینی است. در این روش، تجربه دینی، نقش باور مبنایی برای توجیه باورهای روبنایی را ایفا می‌کند. ویلیام آلستون فیلسوفی است که توجیه برخی از باورهای دینی را بر اساس حس حضور خداوند و تجربه او در زندگی روزمره انسان‌ها تبیین می‌کند. به نظر آلستون ابتناء باورهای دینی روبنایی بر تجربة دینی، نوعی رویّه باورساز اجتماعی تثبیت شده است و از سوی دیگر، همة رویّه‎های باورساز قابل اعتماد هستند و استناد به آنها، معقول است. آلستون با این کار، مبادی استدلال را توسعه داده است. این رویکرد دارای مجموعه‌ای از آثار و نتایج معرفتی و الاهیاتی است از جمله توسعه در گزاره‌های پایه، توجیه معرفتی گزاره‌های جلوه‌بنیاد، اثبات صدق و حقانیت باورهای جلوه‌بنیاد، اثبات واقعی بودن تعامل شخص با خدا، تکثرگرایی دینی و عرضه نقشه راه سعادت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of William Alston's Approach to Justifying Religious Belief; Its Theological and Epistemological Effects and Results

نویسندگان [English]

 • HASAN REZAEI 1
 • Seyyed Mahmood Musavi 2
1 Ph. D. student at Baqir al-Olum University
2 Associate professor at Baqir al-Olum University
چکیده [English]

The justification of religious knowledge and belief and its process are among the important topics in religious epistemology. One of the ways that some philosophers of religion have proposed in the contemporary period to justify religious belief is through religious experience. In this way, religious experience plays the role of basic beliefs to justify superficial beliefs. William Alston is a philosopher who explains the justification of some religious beliefs based on the sense of God's presence and experience in people's daily lives. According to Alston, the supremacy of superficial religious beliefs over religious experience has established a kind of social believer, and on the other hand, all believing practices are reliable and it is reasonable to cite them. By doing so, Alston has developed the basics of argument. This approach has a set of epistemological and theological effects and results, including development in basic propositions, epistemological justification of manifestation-based propositions, proof of truth and legitimacy of manifestation-based beliefs, proof of the realism of one's interaction with God, religious pluralism, and the presentation of a roadmap for happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Justification
 • Religious Belief
 • Religious Experience
 • William Alston

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة لمنهج ویلیان ألستون فی تبریر القضایا الدینیة، الآثار و نتایج الإلهیة والمعرفیة.

چکیده [العربیة]

تبریر المعرفة الدینیة و مسیره من المباحث المهمة فی النظریة المعرفة الدینیة.
و من جملة الطرق المطروحة لتبریرها من عند فلاسفة الدین هی التجربة الدینیة.
وبنائاً على هذه الطریقة التجربة الدینیة تأخذ دور المبرر للعقائد الدینیة.
ویلیام ألستون من الفلاسفة الذین یقومون بتریر العقائد الدینیة علی اساس احساس حضور الله تعالى فی حیاة الإنسان الیومیة
یری ألستون أن ابتناء العقائد على التجربة الدینیة هو نوع من الطرق الإجتماعیة المقبولة والمثبتة فی بناء العقائد، فلذلک یمکننا الاستدلال بها، حیث أن جمیع الطریق المؤدیة للعقائد قابلة للوثوق. فألستون یوسع مبادئ الاستدلال بهذا الکلام.
هذا المنهج له آثار و نتائج معرفیة و إلاهیاتیة منها: توسع فی الجملات الأساسیة، التبریر المعرفی للقضایا الظاهریة، اثبات صدق القضایا الظاهریة، اثبات واقعیة التعامل الفرد مع الله، التعددیة الدینیة و عرض خریطة طریق للسعادة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • تبریر
 • العقیدة الدینیة
 • التجربة الظاهریة
 • العقیدى الأساسیة
 • التجربة الدینیة
 • ویلیام الستون