بررسی گسترۀ وجودی انسان در اندیشه هایدگر از نگاه ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جهرم

10.22081/pwq.2022.72056

چکیده

«انسان» یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در اندیشۀ متفکران و فیلسوفان جایگاهی محوری دارد. مسئله ما بحث از گسترۀ وجودی انسان است. این بحث زیربنای باور به جهان مادی یا فرامادی بوده و نوع نگاه ما نسبت به سعادت را نیز رقم خواهد زد. روش ما مبتنی بر رجوع به مبانی تفکر هایدگر و صدرا درباره وجود و انسان و استخراج نظرگاه این‌دو در مسئله مورد بحث خواهد بود. بر این اساس می‌کوشیم نظر هایدگر را در این باره به دست آوریم که اندیشۀ او به طور جدی در جامعه فکری ما مورد توجه است. پس از آن نظرات وی را بر اساس دیدگاه حکمت متعالیه بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. بحث از گسترۀ وجودی انسان، پیوندی عمیق با بحث از نفس دارد. بر این اساس لازم است دیدگاه دو متفکر را در این باره استخراج کرده، به ارزیابی آنها بپردازیم.  بنا به تفاوت‌های روش فلسفی دو متفکر که یکی متکی به برهان و دیگری بر پایه پدیدارشناسی است، از منظر صدرا گسترۀ وجودی انسان، عوالم قبل و بعد از دنیا را نیز در بر می‌گیرد؛ ولی از نظرگاه هایدگر گسترۀ وجودی انسان، محدود به دنیاست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Scope of Human Existence in Heidegger's Thought from Mulla Sadra's Point of View

نویسنده [English]

 • Mansour Mahdavi
Assistant professor, University of Jahrom
چکیده [English]

"Man" is one of the most important issues that has a central place in the minds of thinkers and philosophers. Our issue is the discussion of the scope of human existence. This discussion is the basis of belief in the material or metamaterial world and will also determine our view of happiness. Our method will be based on referring to the foundations of Heidegger and Sadra's thinking about existence and human beings and extracting their point of view on the issue under discussion. On this basis, we try to obtain Heidegger's view as his thought is seriously considered in our intellectual community. Then we will examine and evaluate his views based on the view of transcendent wisdom. The discussion of the scope of human existence is deeply connected with the discussion of the soul. Accordingly, it is necessary to extract the views of the two thinkers in this regard and evaluate them. According to the differences in the philosophical method of the two thinkers, one of which is based on argument and the other on the basis of phenomenology, from Sadra's point of view, the scope of human existence includes the worlds before and after earthly world; But from Heidegger's point of view, the scope of human existence is limited to the earthly world

کلیدواژه‌ها [English]

 • Existence of Man
 • Heidegger
 • Dasein
 • Existence
 • Mulla Sadra
 • Soul
 • Body

عنوان مقاله [العربیة]

التحقیق فی نطاق الوجود الإنسانی فی فکر هیدجر من وجهة نظر الملاصدرا

چکیده [العربیة]

"الإنسان" من أهم القضایا التی لها مکانة مرکزیة فی أذهان المفکرین والفلاسفة. قضیتنا هی مناقشة نطاق وجود الإنسان. هذه المناقشة هی أساس الإیمان بالعالم المادی أو الخارق وستحدد أیضًا نظرتنا إلى السعادة. سوف یعتمد أسلوبنا على الرجوع إلى أسس تفکیر هیدجر وصدرا حول الوجود والبشر واستخلص وجهة نظرهما حول القضیة قید المناقشة. على هذا الأساس، نحاول الحصول على وجهة نظر هایدجر حیث فکرهُ ینظر إلیه بجدیة فی مجتمعنا الفکری. ثم سنقوم بفحص وتقییم آرائه بناءً على وجهة نظر الحکمة المتعالیة. ترتبط مناقشة نطاق الوجود البشری ارتباطا وثیقا بموضوع النفس. وعلیه لابد من استخلاص رأی المفکرین فی هذا الشأن وتقییمهما. وبحسب الاختلفات فی المنهج الفلسفی للمفکرین، أحدهما قائم على البرهان والاخر على أساس الظاهرانیة، من وجهة نظر صدرا، فإن نطاق الوجود الإنسانی یشمل عوالم ما قبل الدنیا وبعده. لکن بالنسبة لهایدجر، یقتصر نطاق وجود الإنسان على العالم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • وجود الإنسان
 • هیدجر
 • الدازاین
 • الوجود
 • ملاصدرا
 • النفس
 • الجسد