ادله قرآنی ضرورت تناسخ ملکی جایگزین معاد در ترازوی نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

2 دانش ‏پژوه سطح چهار حکمت متعالیه مؤسسه آموزش عالی- حوزوی رفیعه المصطفی(ع)

10.22081/pwq.2023.74183

چکیده

تناسخ علاوه بر حکما، توجه متکلمان و مفسران متون دینی را نیز به خود معطوف داشته است؛ به گونه‌ای که در متون دینی، له و علیه تناسخ استدلال کرده‎اند. طرفداران تناسخ ملکی برخی از آیات قرآن کریم را با ضرورت تناسخ سازگار دانسته و به تناسخ به جای معاد معتقد شده‎اند. این مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت مسئله معاد و مواجهه نادرست تناسخیان با ادله قرآنی، تلاش کرده است با تبیین اقسام تناسخ ملکی و سپس تشریح، تحلیل و نقد ادله تناسخ جایگزین معاد، ادعای تناسخ بدل از معاد را رد کند. روش جمع‏آوری اطلاعات کتابخانه‎ای و از طریق فیش‏برداری بوده است و نگارش و ویرایش مطالب به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتیجه برآمده از این مقاله آن است که هیچ یک از ادله نقلی ذکرشده نمی‎تواند ضرورت تناسخ به جای معاد را اثبات کند، بلکه ادله قرآنی فراوانی بر ضرورت معاد وجود دارد و معاد یک حقیقت قطعی قرآنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Some Qur'anic Commentators`s Proofs for the Necessity of woldly Reincarnation As Resurrection

نویسندگان [English]

 • mohammad taqi yosofi 1
 • Fatemeh Mahmoodi 2
1 Associate professor, Baqir al-Olum University
2 Fourth level Student of Hauzah in Hikmat Mutaaliyah, Rafi`t al-Mustafa High Education Institute
چکیده [English]

In addition to sages, reincarnation has also attracted the attention of theologians and commentators of religious texts; As they have argued for and against reincarnation in religious texts. Proponents of worldly reincarnation consider some verses of the Holy Quran to be compatible with the necessity of reincarnation and view reincarnation to be resurrection. Considering the importance and necessity of the issue of resurrection and the incorrect confrontation of reincarnationists with Quranic evidence, this article has tried to refute the claim of these commentators by explaining the types worldly reincarnation and then explaining, analyzing and criticizing the evidence of the viewers. The method of collecting library information was by note-taking , and the writing and editing of the material was done using a descriptive-analytical method. The conclusion of this article is that none of the above-mentioned narrative evidences can prove the necessity of reincarnation as being resurrection, but there are many Quranic evidences on the necessity of resurrection in such a way that the teaching of resurrection is a definite Quranic truth. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reincarnation
 • Worldly Reincarnation
 • Resurrection
 • Death
 • Return

عنوان مقاله [العربیة]

نقد لأدلة القرآنیة الضرورة التناسح الملکی کبدیل للمعاد

چکیده [العربیة]

بالإضافة إلى الحکماء، اجتذب التناسخ أیضًا انتباه اللاهوتیین ومفسری النصوص الدینیة. حیث استدلوا مع وضد التناسخ فی النصوص الدینیة. یعتبر أنصار التناسخ المدنی أن بعض آیات القرآن الکریم تتوافق مع ضرورة التناسخ وتؤمن بالتناسخ بدلاً من القیامة. بالنظر إلى أهمیة وضرورة موضوع التناسخ والمواجهة الخاطئة للتقمص مع الأدلة القرآنیة، فقد حاولت هذه المقالة دحض ادعاء التناسخ بدلاً من المعاد من خلال شرح أنواع التناسخ الحقیقی ثم شرح وتحلیل وانتقاد أدلة التناسخ. کانت طریقة جمع معلومات المکتبیة، وتم کتابة المادة وتحریرها باستخدام طریقة وصفیة تحلیلیة. وخلاصة هذا المقال أنه لا یمکن لأی من الأدلة السردیة المذکورة أعلاه إثبات ضرورة التناسخ بدلاً من القیامة، ولکن توجد أدلة قرآنیة کثیرة على ضرورة القیامة والقیامة هی حقیقة قرآنیة أکیدة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الکلمات المفتاحیة: التناسخ
 • تناسخ الملکیة
 • القیامة
 • الموت
 • معاد