نویسنده = هادی ملک‌زاده
تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهری از منظر انسان‌شناسی صدرایی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، اسفند 1397، صفحه 213-238

10.22081/pwq.2019.66674

جواد نظری؛ هادی ملک‌زاده


چیستی معنا

دوره 5، تابستان 92 - مسلسل 16، مرداد 1392، صفحه 125-160

غلامرضا فیاضی؛ هادی ملک‌زاده؛ محمدجواد پاشایی