کلیدواژه‌ها = فطرت
نقش فطرت در چهارچوب اخلاقی ملاصدرا بر اساس نظام وجودشناختی حکمت متعالیه

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، مهر 1399، صفحه 37-58

10.22081/pwq.2020.69652

علی جهان؛ جهانگیر مسعودی؛ سیدمرتضی حسینی


نظریۀ فطرت؛ به‏مثابه مبنای معرفت‌شناختی علوم انسانی

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، شهریور 1398، صفحه 7-30

10.22081/pwq.2019.67174

قاسم ترخان


معنویت؛ حلقه مفقوده جامعه مدرن

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، آبان 1397، صفحه 191-212

10.22081/pwq.2018.66125

شمس‏الله مریجی


عشق به خدا در لایه‌های وجودی انسان؛ بازخوانی آیۀ میثاق

دوره 8، پاییز 95 - مسلسل 29، بهمن 1395، صفحه 229-254

حمید نگارش