کلیدواژه‌ها = فطرت
تعداد مقالات: 5
1. نقش فطرت در چهارچوب اخلاقی ملاصدرا بر اساس نظام وجودشناختی حکمت متعالیه

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، پاییز 1399، صفحه 37-58

علی جهان؛ جهانگیر مسعودی؛ سیدمرتضی حسینی


2. فطرت به مثابه یک نظریه انسان‌شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، تابستان 1399، صفحه 7-38

حسین سوزنچی


3. نظریۀ فطرت؛ به‏مثابه مبنای معرفت‌شناختی علوم انسانی

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، تابستان 1398، صفحه 7-30

قاسم ترخان


4. معنویت؛ حلقه مفقوده جامعه مدرن

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، پاییز 1397، صفحه 191-212

شمس‏الله مریجی


5. عشق به خدا در لایه‌های وجودی انسان؛ بازخوانی آیۀ میثاق

دوره 8، پاییز 95 - مسلسل 29، زمستان 1395، صفحه 229-254

حمید نگارش