کلیدواژه‌ها = دکارت
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی الحاد در فلسفه سارتر از منظر حکمت متعالیه

دوره 12، زمستان99 _ مسلسل 46، بهار 1400، صفحه 85-106

رضا پوراسمعیل؛ حسن عبدی


2. بررسی و نقد منابع معرفت از نظر صدرا و دکارت

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، پاییز 1398، صفحه 7-26

عبدالحسین خسروپناه؛ حسام‌الدین مؤمنی