کلیدواژه‌ها = توحید
بررسی دلالت برهان نظم بر صفات الهی

دوره 7، پاییز 94 - مسلسل 25، آذر 1394، صفحه 7-29

سیدمهدی آقامیرزایی؛ یار‌علی کرد فیروزجائی


مبانی نظری هستی‌شناسی حکمت سیاسی متعالیه

دوره 4، پاییز 91 - مسلسل 13، آذر 1391، صفحه 119-145

محمدمهدی گرجیان؛ محمدقاسم الیاسی