کلیدواژه‌ها = فیزیک جدید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی «اتصال جسم طبیعی» در فلسفه اسلامی با مفهوم «میدان» در فیزیک جدید

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، پاییز 1399، صفحه 113-140

فرید حجتی؛ مهدی منفرد؛ حبیب الله رزمی؛ عسگر دیرباز


2. بررسی پدیدارشناسی در فیزیک کوانتومی و حکمت صدرایی

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تابستان 1399، صفحه 199-226

سیدامیر سخاوتیان؛ حمید پارسانیا؛ مسعود عبداله زاده