نویسنده = یارعلی کرد فیروزجایی
تقریب نظر ابن‌سینا و ملاصدرا درباره وجود رابط و رابطی

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، شهریور 1398، صفحه 131-152

10.22081/pwq.2019.67179

یارعلی کرد فیروزجایی؛ غلامرضا عظیمی راویز


بررسی دیدگاه علامه طباطبائی و استاد مصباح یزدی دربارة عوارض ذاتی

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، خرداد 1398، صفحه 55-78

10.22081/pwq.2019.67012

اکبر اسدپور؛ یارعلی کرد فیروزجایی


چیستی ادراکات فطری در نگاه آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، پاییز 92 - مسلسل 17، مهر 1392، صفحه 89-123

یارعلی کرد فیروزجایی؛ مرضیه عظام‌نژاد


نسبت حکمت و حکومت از دیدگاه افلاطون و فارابی

دوره 4، پاییز 91 - مسلسل 13، آذر 1391، صفحه 67-93

یارعلی کرد فیروزجایی؛ محمدصادق تقی‌زاده طبری