کلیدواژه‌ها = علامه طباطبائی
بررسی خداشناسی از منظر وحی با تکیه بر المیزان

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، خرداد 1398، صفحه 7-30

10.22081/pwq.2019.67010

روح‌الله آدینه


بررسی دیدگاه علامه طباطبائی و استاد مصباح یزدی دربارة عوارض ذاتی

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، خرداد 1398، صفحه 55-78

10.22081/pwq.2019.67012

اکبر اسدپور؛ یارعلی کرد فیروزجایی


تحلیل نقش گرایش‌های ‌فطری در تصمیم‌گیری انسان از نظرگاه علامه طباطبائی

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، خرداد 1398، صفحه 117-144

10.22081/pwq.2019.67022

مهران رضایی؛ سید مهدی امامی‌جمعه؛ محمد بیدهندی