کلیدواژه‌ها = حرکت جوهری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تطبیقی سیالیت انسان در حرکت جوهری نفس ملاصدرا و اطوار دازاین در اندیشه هایدگر

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، تابستان 1399، صفحه 111-140

حسن عبدی؛ محمدتقی یوسفی؛ منصور مهدوی


2. رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، پاییز 1398، صفحه 105-128

اعظم مردیها؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


3. تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهری از منظر انسان‌شناسی صدرایی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 213-238

جواد نظری؛ هادی ملک‌زاده


4. ذومراتب بودن مرگ و تأثیر آن در تکامل نفس در حکمت متعالیه

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، پاییز 1397، صفحه 35-60

نجمه السادات توکّلی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی