کلیدواژه‌ها = آزادی
علامه طباطبایی و امکان تحقق جامعه دینی

دوره 15، تیر1402 مسلسل 56، تیر 1403، صفحه 112-152

10.22081/pwq.2024.76052

علی لاریجانی


واقع‌گرایی و اخلاق لیبرال

دوره 11، زمستان 98 _ مسلسل 42، اردیبهشت 1399، صفحه 7-30

10.22081/pwq.2020.68542

علی احمدی امین؛ مجتبی مصباح


بررسی ابعاد وجودی انسان از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل سارتر

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، فروردین 1399، صفحه 145-168

10.22081/pwq.2020.69115

میرزاعلی کتابی؛ علی شیروانی؛ سیدمهدی سجادی‌فر


بررسی تطبیقی آزادی از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل سارتر

دوره 8، پاییز 95 - مسلسل 29، بهمن 1395، صفحه 149-178

محسن قمی؛ میرزاعلی کتابی