کلیدواژه‌ها = ابن عربی
بررسی تطبیقی رابطه کمال جلا و استجلای الهی با انسان کامل در مکتب ابن‌عربی و مکتب وحی

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تیر 1399، صفحه 43-66

10.22081/pwq.2020.69105

سیدیدالله یزدان‌پناه؛ محمد مهدی گرجیان عربی؛ صدیقه محمدی


جایگاه وجودی و معرفتی عقل انسانی از منظر ابن‌عربی

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، آبان 1397، صفحه 167-190

10.22081/pwq.2018.66124

محمدمهدی گرجیان؛ مهدی بابایی المشیری


تأثیرپذیری ملاصدرا از ابن عربی در مسائل نفس‌شناسی

دوره 3، زمستان 90 - مسلسل 10، اسفند 1390، صفحه 143-172

بهزاد مرتضایی